Dva skokanské mostíky vedľa seba? Na tomto mieste pre nás nečakané.