Mikulov zo Svatého kopečka

Mikulov je krásne historické mesto. Zo Svatého kopečka je to za slnečného počasia zážitok.