Každý deň musíme všetci čeliť zvláštnemu problému.
Musíme prijať našu minulosť, čeliť našej prítomnosť a plánovať našu budúcnosť.

Tí, ktorí veria, že život bol lepší v „starých časoch“, sú niekedy slepí k prítomnosti.
Tí, ktorí žijú iba prítomnosťou, si zvyčajne málo vážia príčinu alebo následok.
Napokon tí, ktorí žijú iba pre nejakú budúcu odmenu, sa často zaťažujú prílišným odopieraním.
Minulosť, prítomnosť a budúcnosť sú užitočné koncepty, ale nakoniec musia byť vhodne vyvážené a spojené.

Je potrebné chápať vplyv minulosti. Prítomnosť by sme mali naplniť hojnosťou uspokojivých skúseností a zároveň by sme mali každý deň venovať určité množstvo energie budovaniu budúcnosti.

Toto sú slová z knižky 365 TAO, meditácie na každý deň, deň 15.
Túto knižku som zaradila medzi svoje ranné rituály. Čítanie týchto krátkych textov mi dáva priestor na zamyslenie a zastavenie.

Ranné rituály sú pre mňa dôležité, pomôžu mi naladiť sa do dňa.

RITUÁLY a ráno? Ak vám prebehol v hlave poplach, že som rád/ rada, keď sa všetci ráno dostaneme z postele na čas a za svojimi povinnosťami (deti – škôlka, škola, dospelí – práca, domácnosť..), tak si to slovo zameňte za chvíľočku so SEBOU.

Mať RITUÁLY je veľmi moderné a môže to na nás vyvolávať tlak, že by sme mali ráno stihnúť meditovať, urobiť žurnaling, zacvičiť jógu alebo čokoľvek iné, čo ste niekde videli, počuli čítali a hryzie vás svedomie.

Byť chvíľočku so SEBOU môže byť jedna minúta,
–       keď sa napijem rannej kávy/ čaju a pocítim, aké chute má v rôznych častiach úst, že je šálka teplá
–       keď som v sprche a privoniam a vdýchnem vôňu sprcháču, mydla, šampónu (verím, že je príjemná😊)
–       to sú všetky tie veci, ktoré robím automaticky a teraz si všimnem vôňu, chuť, dotyk, zvuk…

A možno tú chvíľočku so sebou viete mať inokedy počas dňa, viete si ju nájsť vo svojej realite?

Zamyslenie, ktoré sem prinášam nepokrýva všetky vrstvy. Slúži k spájaniu sa so sebou, na skúmanie seba a reality, v ktorej sa nachádzate.