Práca so stresom

Máte načítané techniky na prácu so stresom. Výsledky sa nedostavujú, aj keď ich usilovne praktizujete. Opakujete si afirmácie z internetu, robíte vizualizáciu podľa postupu a nič. Problém je, že ste sa naučili postupy a nie princípy. Čo s tým?

Techniky sú funkčné, pokiaľ však nasledujete postupy a nepoznáte princípy, tak je to viac náhoda, ak zafungujú.

Stres prežívame rôznymi formami. Prežívame ho na viacerých úrovniach. Málokedy na upokojenie stačí si to intelektuálne vysvetliť.

Naučím vás všimnúť si, ako sa u vás prejavuje stres na všetkých vrstvách. Naučím vás rozumieť princípom, ktoré si budete vedieť prispôsobiť pre svoje potreby. Budete svojim vlastným majstrom.

Práca so stresom sa skladá z 5 stretnutí. Na každom stretnutí budeme pracovať s reálnymi príkladmi, na ktorých sa budete učiť jednotlivé princípy a zároveň ich aj budete praktizovať.  Cena 5 stretnutí je 300 EUR a je možné ju platiť priebežne po stretnutiach. Táto cena platí pre individuálne stretnutia, pre jednu osobu.

Kto som

Erika, sprievodkyňa podvedomím, mentorka, lektorka, konzultantka. Mám mnohoročné skúsenosti s prácou s ľuďmi a vášeň pre ľudí. Používam overené techniky, ktoré pomáhajú jednotlivcom a tímom odomknúť ich potenciál. Rada sa s Tebou porozprávam alebo stretneme osobne.