Mávam úzkostné prejavy. Niekedy ma až paralyzujú.

S týmto prišla ku mne mladá dáma.

Prejavy úzkosti môžu mať rôzne príčiny.
Môžu sa prejavovať, ako kritický hlas, ktorý vyzerá, že je náš.

No nebol, aj keď sa klientke tak mohol zdať.
Kritický hlas bol maskovaným hlasom pani trénerky, ktorá bola na deti, ktoré trénovala krutá. Nič a nikto nebol dobrý/á.
Z dnešného pohľadu ponižovanie, ktoré vytvorilo traumu a tá sa prejavovala v rôznych situáciách, ktoré na prvý pohľad s ňou nemuseli súvisieť.
Súviseli. Vyriešili sme.

Dnes je mladá dáma sebavedomejšia. Jej miera obáv sa zmenšila, trvá kratší čas a vie si s ňou poradiť a patria skôr do kategórie bežná reakcia na nepredvídanú zásadnú zmenu.

Apel na rodičov

Milí rodičia, ak vaše deti chodia do krúžkov, zájdite sa pozrieť ako sa k vášmu dieťaťu tréner/ trénerka správajú.
Krutosť, ponižovanie, výsmech, zhadzovanie nepatria do práce s deťmi.
Dobrý tréner/ trénerka dokážu dieťa povzbudiť, pozitívne posilniť a inšpirovať.
Nevhodný tréner/ trénerka dokážu dieťa zlomiť, vyrobiť mu traumu, ktorá ho môže v živote ovplyvniť.

Deti sú formované rodičmi a zároveň sú formované aj inými autoritami, s ktorými trávia väčšie množstvo času (krúžky, tréningy, škola…), pozrite si kto formuje vaše dieťa.