Program je určený pre všetkých účastníkov Autohypnózy Level I.

 

ZÁMER PROGRAMU

Zámerom tohto programu je naučiť účastníkov princípy a nové postupy, ktoré je možné využívať vrámci autohypnotického stavu. Princípy a postupy je možné navzájom kombinovať. Účastníci získajú väčšiu variabilitu a viac nástrojov, ktoré im pomôžu žiť kvalitnejší život.

Program sa skladá z troch na seba nadväzujúcich dvoj hodinových modulov, ktoré sa uskutočnia s odstupom jedného týždňa. Tento odstup umožní účastníkom dostatočný čas na precvičenie naučeného.

1. modul

– precvičenie autohypnózy s formulovaním zámeru

– Submodality – internalizovanie negatívnych a ťaživých emócií v tele a práca s nimi

2. modul

– práca s technikou TIME LINE – časová os

– technika TIME LINE MINULOSŤ pomáha pri odstránení blokov, negatívnych pocitov, krívd z minulosti

– technika TIME LINE BUDÚCNOSŤ pomáha realizovať naše zámery a formovať budúcnosť

3. modul

– pochopenie a práca s jednotlivými Ego stavmi

– technika Reframing

Trvanie: 3 x 2- 2,5 hodiny

Cena: 150 EUR/ účastník

Cena zahŕňa:

  • Výučbové materiály
  • Čas lektora
  • Miestnosť stretnutia

Počet účastníkov: max 3

Program je možné absolvovať aj individuálne, v prípade záujmu ma prosím kontaktujte na erika@theintuition.sk alebo telefonicky na +421903480509