Musím mať veci pod kontrolou, bojujem s tým.

Často so sebou bojujeme. Tu je jedna garancia. V boji vždy niekto prehrá. Ak bojujeme sami so sebou, tak určite vieme kto prehrá.

Mať veci pod kontrolou je súčasť nášho prežitia. Tá časť, ktorá sa snaží kontrolovať robí všetko preto, aby ste prežili. Napĺňa dobrý zámer.
Otázka je: Napĺňanie tohto zámeru, týmto spôsob, ktorý sa momentálne deje je:
Užitočné? Limitujúce? Aké to je?

Aká miera kontroly by bola užitočná (pre mňa, moje okolie, pre spoluprácu, pre budovanie vzťahov…)? Čo tá vaša časť potrebuje aby sa tak stalo? Čo preto potrebujem urobiť?

Začať počúvať jednotlivé časti prináša riziko, pretože

  • V našej kultúre sa nenosí cítiť, vidieť a počuť svoj strach. S tým sa bojuje, inak sme slabí.
  • V našej kultúre sa nenosí cítiť, vidieť a počuť svoj smútok. S tým sa bojuje, inak sme depresívni.
  • V našej kultúre mať veci pod kontrolou sa nenosí. S tým sa bojuje, inak sme mikromanažéri.
  • V našej kultúre sa nenosí byť voči sebe úprimní. S tým sa bojuje, inak sme sebeckí.

Prekvapenia nastanú, keď prestaneme so sebou bojovať a začneme skúmať zámery svojich častí a spôsoby, akým tie zámery napĺňame. Pravdepodobne zistíme, že vždy je tam dobrý zámer.

Niekedy treba zmeniť spôsob, akým tento zámer napĺňame. To sa začne diať, keď prestaneme bojovať, potláčať a začneme (sa) počúvať a komunikovať (so sebou).

Viac o práci s časťami sa dozvieš TU