Mám rada paletu techník, ktorá pomáha ľuďom v ich osobnom rozvoji. Jednou z nich je mapovanie vnútorného sveta na základe, ktorého žijeme viac alebo menej kvalitný život. Jeden z týchto modelov je Diltsova pyramída.

Gregory Bateson and Robert Dilts vytvorili model, ktorý sa zvykne nazývať Logické úrovne alebo aj Diltsova pyramída.  Model vám pomôže lepšie porozumieť sebe a svojmu okoliu.

V ďalších článkoch si postupne prejdeme jednotlivé úrovne pyramídy a dozviete sa, ako si môžete zmapovať svoj vnútorný svet a zároveň zistíte na akej úrovni je potrebné vykonať zmeny, ak má dôjsť k osobnému rozvoju.