Biznis a 5 jazykov lásky, to je čo za nezmysel?

Dajme si dnes trošku provokatívnejšie zamyslenie.

Predpokladám, že veľa z vás počulo/ čítalo knižku 5 jazykov lásky. Knižka hovorí o tom, akou formou potrebujeme dostávať vyjadrenie lásky.
Dočítate sa v nej, že naše potreby sú rôzne a na to, aby sme vo vzťahu boli spokojní, tak potrebujeme do určitej mieri, aby partner/partnerka napĺňali našu potrebu. Vzájomné porozumenie potrieb pomáha mať kvalitný a udržateľný vzťah.
Pre biznis účely to preformulovávam z jazyka lásky, na vzťahový jazyk.

Dr. Gary Chapman identifikoval 5 jazykov lásky/ vzťahu.

  1. Dotyk
  2. Dar
  3. Kvalitný čas/Pozornosť
  4. Servis
  5. Slová uistenia

 

Náš jazyk lásky/ vzťahu je ten, ktorý sami poskytujeme a zároveň vyžadujeme.
Dajme si príklad zo vzťahu a biznisovú paralelu

 

VZŤAH:

Jazyk lásky partnera/partnerky X je KVALITNÝ čas. Kvalitný čas znamená, že ten druhý/á je plne prítomný/á a plne spolu trávite čas.
Partner/ partnerka Y prichádza domov a začne riešiť veci okolo domácnosti, jazyk lásky = SERVIS.
Partner/ partnerka, X potrebujúci/a pozornosť je nespokojná/ý lebo jej chýba kvalitne strávený čas, kde si obaja venujú plnú pozornosť. Partner/partnerka Y nerozumie v čom je problém, veď sa postará, zabezpečí nákup, objedná auto do servisu, prinesie peniaze..

BIZNIS:

Zamestnanec/kyňa potrebuje KVALITNE strávený čas so svojim nadriadeným/ou. Napríklad vo forme pravidelného kvalitného 121.
Nadriadený/á má svoj vzťahový jazyk SERVIS, tak sa snaží, aby človek mal/a zabezpečené všetky funkčné prostriedky na prácu, organizuje raňajky, pomáha, keď niečo nefunguje, zavolá na IT, keď je problém. Robí servis okolo svojich ľudí.
Zamestnanec/kyňa, ktorá potrebuje kvalitný čas a nedostáva ho, môže mať pocit že si ju/jeho šéf neváži, v práci sa nemusí cítiť dobre.
Nadriadený/á nechápe čo sa deje, aký problém má tento/táto zamestnanec/kyňa, keď sa postará o všetko.

 

Čo na to poviete?

Aj v práci, aj doma, aj s priateľmi sme stále tí istí ľudia. V práci sa možno viacej “zprofesionálnime” a potlačíme svoje potreby, keď sa však potlačíme príliš, tak dôsledky vedia byť veľmi nepríjemné.

 

Aká je vaša potreba či už sa volá jazyk lásky alebo vzťahová potreba? https://5lovelanguages.com/learn

Zamyslenie, ktoré sem prinášam nepokrýva všetky vrstvy. Slúži k spájaniu sa so sebou, na skúmanie seba a reality, v ktorej sa nachádzate.