Milujem čítanie kníh rôzneho zamerania

Napriek tomu, že som videla masterclass s Matthew Walker, PhD, tak som si kúpila jeho knihu o spánku. A dobre som urobila 😊

Všetci tak nejako tušíme, že spánok je dôležitý, napriek tomu ho kompromitujeme najviac.

Táto knižka je skvelá v tom, že je napísaná vedcom, ktorý väčšinu svojho života venuje spánku. Je plná faktov a výskumov. Venuje sa aj rôznym stereotypom, ktorými žijeme. napr. koľko spánku potrebujú teenageri a v akých hodinách. Dáva komplexný obraz o tom, aký dopad má nedostatok spánku na nás ako ľudí a na organizácie. To, že nedostatok spánku nám škodí na individuálnej úrovni o tom čo to vieme, i keď osveta v tomto smere je ešte stále malá. Nehovoriac o tom, že aspekt organizácií a dopad spánkovej nedostatočnosti u ľudí, na ich výkon, kreativitu, schopnosť spolupracovať s inými je stále podceňovaný. Sú však príklady organizácií, ktoré v tomto smere robia pokroky.

Táto knižka je inšpiratívna a podnecuje k zamysleniu nielen na úrovni individuálnej, ale aj na úrovni riadenia ľudí. Odporúčam si ju pribaliť ako dovolenkové čítanie.