Každý z nás určite zažil v živote okamihy ťažkých rozhodnutí. Prehodnocovanie pre a proti, premýšľanie, zvažovanie vrcholiace vo výbere cesty, ktorou pôjdeme ďalej. V príbehu mojej klientky sa možno nájdete aj vy. Možno vám pomôže uvedomiť si veci, ktoré vám uľahčia rozhodovanie. A na konci toho rozhodovania bude sloboda. 

Že aká sloboda

Strávil som s Michaelou jedno sedenie. Rozhodovala sa ohľadom svojho budúceho zamestnania, resp. biznisu. Zaujalo ma, čo mi následne napísala, pretože krátko a pekne vystihla viaceré dôležité princípy, ktoré ovplyvňujú naše bežné rozhodovanie.

„… nemusím sa vždy hýbať len v intenciách BUĎ/ALEBO, pretože existujú aj cesty medzitým a možno sú niekedy schodnejšie ako samotné BUĎ a ALEBO. Inými slovami, mala by som si častejšie pripomínať, že nie je všetko čiernobiele. V situáciách, kedy sa trápim rozhodovaním medzi dvoma verziami je dobre si uvedomiť, že určite existuje aj nejaká iná alternatíva, resp. nejaký čiastočný krok, ktorý ma povedie ďalej a priblíži k finálnemu rozhodnutiu. (moja pozn.: veľmi dobré pozorovanie, neznamená to však odďaľovanie rozhodnutí. Tento prístup sa volá aj „nudges“ – postrkovanie)

Ďalší poznatok, asi silnejší, bol, keď som vyslovovala „prijímam, že…“ (moja pozn.: ako súčasť metódy RUŠ na odstránenie podprahových blokov). Zrovna aj v ten deň neskôr som čítala taký krátky článok o tom, aké je dôležité PRIJAŤ veci, napr. aj zo svojej minulosti a nebojovať s nimi / lebo zlý vlk bude v našej hlave rásť. Uvedomenie si tohto alebo vôbec prijatie faktu, že som mohla niekde zlyhať, nespraviť niečo podľa svojich predstáv, nedosiahnuť svoj cieľ – je celkom oslobodzujúce. A aj trochu bolestivé :-). (moja pozn.: Odpustiť sám sebe je podľa mojich skúseností najťažšie. Ľudia sú často prekvapení, že inému sa odpúšťa, resp. akceptuje jeho chovanie oveľa oveľa ľahšie).

V súlade so životným poslaním

A najmä som si uvedomila jednu vec, že pokiaľ moje rozhodnutie bude v súlade s mojim životným poslaním, tak je to dobré rozhodnutie. Bola som dnes účtovníčke zaniesť papiere kvôli daniam a dozvedela som sa, že nárok na podporu nemám. (pozn.: Michaela je matka po materskej pracujúca na živnosť, ktorá cíti, že potrebuje urobiť zmenu). Najlepšie na tom bolo, že tento fakt mnou nezatriasol a teraz viem, že ak sa rozhodnem tak alebo onak, nebude mi vadiť ani to, že štát mi nepošle ani korunu vtedy, kedy by som to potrebovala :-). Že aká sloboda!“ uzatvára Michaela.

Michaela urobila skvelý posun v rozmýšľaní za pár desiatok minút, čo poviete? Slobodne sa cítiaci odchádzajúci klient je snom každého kouča, pretože vie, že sa bude rozhodovať najlepšie, ako je to v danej situácii možné. A tento prerod vôbec netrvá to až tak dlho.

Mentálny kouč vám vie byť naporúdzi, ak riešite dôležité životné rozhodnutia. Vie vám klásť správne otázky, aby ste sami našli cestu, ktorá vám bude vyhovovať. Aby na konci vášho rozhodnutia bola sloboda.