Krátky úvod do Diltsovej pyramídy nájdete TU

Pri Diltsovej pyramíde je nutné povedať, na čím vyššej úrovni je zmena spravená, tým väčší efekt má a ovplyvní aj úrovne pod ňou. Ak urobíte zmenu na nižších úrovniach, tie môžu ovplyvniť aj úroveň vyššie.

Dnes sa pozrieme na PROSTREDIE.

Prostredie je najnižšia úroveň v Diltosovej pyramíde a obsahuje všetky externé podmienky, ktoré vás ovplyvňujú. Prostredie môže byť limitujúcim alebo povzbudzujúcim faktorom vo vašom živote.

Poznáte situácie:

 • Mladý človek urobí podvedomé rozhodnutie a zmení prostredie (odíde študovať do zahraničia, presťahuje sa do iného mesta, odsťahuje sa od rodičov…) aby sa niečo uskutočnilo, pretože tak nejako vnútorne vie, že existujúce prostredie je pre neho limitom
 • Preložíte dieťa do inej škôlky/ školy, pretože prostredie, v ktorom dieťa je, nie je dosť rozvíjajúce, láskavé, podporujúcu, dosaďte si tam svoje. Tak nejak viete, že treba zmeniť prostredie
 • Niekedy si poviete „potrebujem zmeniť vzduch“ nech to znamená čokoľvek, tak nejako viete, že potrebujete zmeniť prostredie, aby ste niečo mohli uskutočniť, niekam sa posunúť, mať sa inak….

Zmapovanie prostredia,  v ktorom sa nachádzame nám pomôže dať veciam pozornosť, aby sme si potvrdili čo niekde tušíme a mohli prípadne urobiť zmenu.

K mapovaniu prostredia môžete pristúpiť rôznymi spôsobmi:

 • Zmapujete si prostredie, kde cítite najviac potrebu zmeny
 • Zmapujete si všetky prostredia, v ktorých často fungujete alebo vás ovplyvňujú (doma, práca, škola, rozšírená rodina, športovisko…)
 • Zmapujete si iba niektoré

Čo budete potrebovať:

 • Čas a pokoj na sústredenie, každý podľa svojej potreby, môžete to spraviť naraz alebo si ho rozfázovať
 • Tip pre vizuálne typy, papier, farbičky alebo fixky, čokoľvek čo vám pomôže uvidieť to pred očami
 • Tip pre auditívne typy, možno budete potrebovať niekoho s kým sa môžete o tom porozprávať, niekoho kto vás nebude ovplyvňovať, skôr počúvať a klásť otázky

Svoje prostredie si môžete zmapovať prostredníctvom otázok:

 • Kde?
 • Kedy?
 • Kto?
 • S kým?
 • Kto ešte?
 • Čo tam vidím? Čo tam počujem? Čo tam cítim?

Môžete prísť na zaujímavé veci, napr.:

 • že, potrebujete zmeniť orientáciu stola, aby ste sa ľahšie sústredili
 • že, potrebujete odblokovať kolegu, ktorý vás zbytočne ruší
 • alebo sa presťahovať, lebo susedia
 • že, váš partner/ partnerka vám umožňuje xy…
 • ……

Niektoré zmeny budú jednoduché a drobné a niektoré môžu byť väčšieho charakteru alebo si potvrdíte, že táto úroveň je v poriadku a nepotrebujete nič zmeniť. Aj takéto potvrdenie nám vie priniesť spokojnosť.

Ak ste identifikovali, že potrebujete zmenu, skôr ako sa do nej pustíte, položte si nasledovné otázky:

 1. Formulované pozitívne: Čo špecificky chcem?
 2. Špecifikuj súčasný stav: Kde som teraz?
 3. Špecifický výsledok: Čo budem vidieť, počuť, cítiť, keď som urobil zmenu?
 4. Evidencia: Ako budem vedieť, že už zmena nastala?
 5. Čo mi táto zmena prinesie a čo mi umožní?
 6. Je iniciovaná a udržiavaná z vlastnej iniciatívy?
 7. Je vhodne zaradená do kontextu?: Kde, kedy, ako a s kým to chcem?
 8. Aké zdroje (schopnosti, vedomosti, financie, všetko čo máte k dispozícii) mám teraz a aké zdroje potrebujem aby som dosiahol zmenu?
  a) už som to niekedy robil?
  b) poznám niekoho kto áno?
 9. Za akým účelom chcem/potrebujem túto zmenu? Čo získam/ stratím, ak urobím túto zmenu?
  a) čo sa stane, keď ju spravím?
  b) čo sa nestane, keď ju nespravím?
  c) čo sa stane, keď ju nespravím?

Byť v živote spokojný je neustála práca na sebe, svojich vzťahoch. Mapovanie pomocou Diltsovej pyramídy vám môže pomôcť posúvať sa ďalej a pretvárať svoj život k väčšej spokojnosti.  V budúcom článku prejdeme na ďalšie úrovne.