Mapovanie Prostredia nájdete TU

Ak by sme sa dnes mali posunúť v Diltsovej pyramíde do ďalšej úrovne, tak to bude Správanie.

Pri jeho mapovaní sa vám môže stať, že začnete vidieť väzby na vyššie poschodia a to je v poriadku.

Na mapovanie týchto úrovní budete potrebovať priebežný čas, všímavosť, robenie si poznámok a pomoc od ľudí, ktorým dôverujete.

Správanie môžeme popísať ako akciu a reakciu človeka, jeho slová, výber hlasu, gestá, pohyb, dýchanie, celkovú reč tela. Správanie vám môžu pomôcť doplniť ľudia okolo vás pomocou spätnej väzby

Čo robím, ako sa chovám? Sú otázky, ktoré vám pomôžu vytvoriť ucelený obrázok.

Všímajte si ako reagujete a čo robíte a postupne si to niekde zaznamenávajte. Môže to byť akákoľvek forma záznamu, ktorá vám vyhovuje (papier a pero, počítač, mobil, čokoľvek, kam sa môžete vrátiť späť). Základom je, byť k sebe úprimný.

Príklady správania:

  • Denne chválim ľudí vo svojom okolí
  • Chodím načas alebo nechodím načas
  • Keď sa hnevám kričím alebo sa stiahnem a nekomunikujem alebo …
  • Každé ráno umyjem riad z predchádzajúceho dňa
  • V práci najskôr spravím jednoduché veci a potom zložité
  • Prejedám sa
  • Pravidelne športujem
  • Veľa vecí odkladám….
  • ……

Možno budete mať tendenciu si ku svojmu správaniu napísať dôvod prečo to robíte. To už zasahujeme do iných úrovni. Úplne spokojne si to zapíšte na iné miesto, tzv. zaparkujte, využijeme to pri ďalších úrovniach.

Pri mapovaní správania je zámerom uvidieť celkový obrázok o sebe na tejto úrovni, na základe, ktorého sa rozhodnete, čo s tým ďalej.

Po zmapovaní vášho správania, keď budete mať pocit, že ho máte celkom dobre spracované, 80% je dobré číslo a stále svoj zoznam môžete dopĺňať, si ho prezrite a pri každom správaní si položte otázku: Je to pre mňa užitočné? Pomáha mi toto správanie v mojom živote?

Ak dospejete k poznaniu, že správanie potrebujete zmeniť položte si 9 otázok z článku o prostredí. Pomôže vám to jasne definovať čo máte urobiť.

Držím vám palce pri mapovaní svojho správania, najťažšie na tomto procese je úprimnosť k sebe samému. Niekedy máme tendencie vidieť sa veľmi kriticky a niekedy veľmi optimisticky. Mapovaním tejto úrovne nepotvrdzujete či ste dobrý alebo zlý človek. Zisťujete čo môžete zmeniť, aby sa vám v živote žilo ľahšie a spokojnejšie. Miesto otázky, či je to dobré alebo zlé si pokladajte otázku, či to je pre vás a budovanie vašich vzťahov užitočné.

Ďalšiu úroveň budeme mapovať po sviatkoch. Dočítania v januári 2022.