Esther Perel je moja obľúbená autorka. Páči sa mi jej aplikovanie princípu, že sme v prvom rade človek so všetkým čo k tomu patrí (strach, hodnoty, vášeň, očakávanie, presvedčenia, prirodzený talent …– komplexný balíček) a z tohto základu napĺňame role, ktoré máme v živote (rodič, partner, kolega, manažér…). Jej séria podcastov How’s work krásne ukazuje ako je dôležité vnímať všetky naše vrstvy, ktoré prinášame na pracovisko. Ako to čo máme uložené v našom podvedomí riadi to, ako sa chováme, ako reagujeme, ako sme schopní vytvárať vzťahy, dávať spätnú väzbu, nastavovať očakávania….Jej podcasty sú inšpiratívne aj pre biznis svet, kde si myslím, že nastala doba pridať ku technickým a soft skillovým tréningom aj programy zamerané na pochopenie toho kto sme a ako konáme. Prinesie to väčšiu akceptáciu a pochopenie seba a tých, ktorí sú okolo nás, pretože kvalita našich vzťahov určuje kvalitu nášho života – doma aj v práci.

Link na jej stránku: Esther Perel