Vnútorný kritik, sabotér, seba spochybňujúce myšlienky, javí sa mi, že sú moje, je to tak?

Na túto otázku je komplexnejšia odpoveď. Ja to risknem a ponúknem zjednodušený pohľad.

Vnútorný kritik môže reprezentovať:

  1. Tvoju časť –  pozostávame z častí, ktoré majú rôzne zdroje a schopnosti. Napríklad, keď sa naučíme šoférovať, tak chceme, aby za volantom sedela časť, ktorá ovláda šoférovanie. Môžete si všimnúť, že sa v rôznych situáciách správate inak: Nemusí to znamenať, že ste neautentický, môže to jednoducho znamenať, že používate inú časť, ktorá je vhodnejšia na tú situáciu.

alebo

  1. Introject – vtiahnutie akokeby inej osoby, typicky autority do svojho vnútorného sveta, ktorý sa môže javiť, že to je náš vlastný hlas, myšlienka, presvedčenie, stereotyp…

Ak by ste tento svet chceli preskúmať viac, Resource therapy, Gordon Emmerson

 

Tvoja časť a Introjekt sa môžu javiť rovnako. Je v nich podstatný rozdiel.

 

Tvoja časť má záujem konať vo váš prospech. Napr. v rizikovej biznis situácii sa môže ozvať opatrná časť, lebo je dôležité vyhodnotiť riziká. Alebo je tam zranená časť, ktorá je vystrašená a potrebuje uzdraviť, posilniť.

Tvoja časť je ochotná s vami spolupracovať, keď k nej zvolíte správny prístup.

Introject, je niečo čo ste prevzali od niekoho, kto bol veľmi pravdepodobne autoritou vo vašom živote (napr. trénerka, z minulého postu..), v určitom dôležitom období. Introjekt sa nechce meniť a nechce vám pomáhať, lebo to nie je vaše. Je to pohľad, názor, slová niekoho iného.

Často oslabujúce, zraňujúce, dávajúce dole. S introjectom sa pracuje inak ako s Tvojou časťou.

Tento post píšem preto, že niekedy uveríme, že ten vnútorný kritik je môj a že tak to je. To som ja. Skúmaním môžete dospieť k tomu, ako to vlastne je a zvoliť funkčný prístup.

Veľká časť strachu, stresu a úzkosti môže byť zapríčinená Introjectom.

Tento post slúži k zamysleniu a skúmaniu. Nie je návodom, je snahou o priblíženie k vnútornému svetu.