Klientka: Každý deň chodím do práce so stiahnutým žalúdkom. Čakám čo zas bude. Čo nie je dobré. Bojím sa, že som úplne neschopná. Nech urobím čo urobím od šéfa dostanem výčitky, dramatické prejavy, jeden deň to chce tak a potom inak…
EK: Čo Vás najviac trápi?
Klientka: Neviem, či som neschopná ja alebo to je o šéfovi? Čo ak tu mám zostať a niečo sa z toho naučiť, čo ak je to o mne?
EK: Povedzte mi o vzťahoch z predchádzajúcimi šéfmi, o vzťahoch s kolegami, o vašich  hodnoteniach.
Klientka: Vždy som vychádzala so svojimi šéfmi, s kolegami mám dobrý vzťah, moje hodnotenia sú dobré. Nechápem, toto som ešte nezažila. Viete ako sa hovorí, vraj nám prichádzajú do cesty ľudia a my sa máme od nich niečo naučiť. Neviem však čo mám robiť, aby bol šéf spokojný…. Nič nie je dobré.

Pretočenie diskusie k záverečnému finále

EK: Čo Vám z toho vyšlo?
Klientka: hmmm, brala som to celé na seba, i keď som v kútiku duše tušila, že toto nie je o mne. Strach mi hovoril utekaj preč. Môj šéf patrí do kategórie toxický človek. Ja som sa snažila a celé to viedlo k tomu, že som začala viac a viac pochybovať o sebe. Strach zo zlyhania ma tu držal. Už viem čo mám urobiť.

Záverečný dodatok: Pod tlakom sebarozvoja niekedy podľahneme ilúzii, že máme zotrvať v toxickom vzťahu (či už súkromný alebo pracovný) a necháme sa devastovať. Z týchto vzťahov je jedno poučenie: Naučme sa rozoznávať toxických ľudí a veľkým oblúkom sa im vyhýbať.
Toxický človek sa nezmení, zmení vás.