Už som mu to toľkokrát povedal a vôbec tomu nerozumie. Všetko mu „musím“ písať, ako keby nerozumel hovorenému slovo…Čo je…

Doplňte si tam slová, ktoré môžu ísť v hlave: hlupák, zabrzdený, necvaká mu to..

Možno to poznáte, snažíte sa to tomu človeku vysvetliť a nejde to. Pritom máte dôkazy, že je inteligentný, múdry, dokáže riešiť komplexné úlohy.

 

TIP: prepnite na iný kanál, doslova

Možno ste auditívny typ, prirodzene riešite veci hovoreným slovom a tak sa aj učíte.

Možno kolega, ktorému sa to pokúšate vysvetliť je študijný typ, veci si potrebuje „naštudovať“/ prečítať.

Rozdiely používania kanálov sa prejavujú najmä pri komplexnejších veciach.

Vieme používať všetky kanály, máme však prirodzene jeden dominantnejší.

 

Ktoré sú to?

  • Vizuálny/ obrazový kanál – títo ľudia potrebujú veci vidieť v obrazoch, prípadne, ak sú komplexnejšie, je dobré kresliť
  • Auditívny/ zvukový kanál – títo ľudia potrebujú veci počuť, pre nich je dôležitý zvuk
  • Kinestetický/ hmatový kanál – títo ľudia si to potrebujú ohmatať
  • Študijný kanál – čítanie textu, manuálov, postupov

 

Čo to znamená. Tak napr.

Ak má človek dominantný vizuálny kanál, samozrejme, že vie čítať a študovať text, čím je však text náročnejší tým viacej energie to takého človeka stojí a môže pochybovať o svojich schopnostiach. Preto je dobré si náročnejšie veci dopĺňať obrazom.

A takto to funguje so všetkými kanálmi.

 

Krásny príklad z pandémie. Jeden môj klient mi hovorí: Mám pocit, že moja dcéra ohlúpla, pred tým sa skoro vôbec nemusela učiť, škola jej išla a teraz nechápem čo sa stalo.

Keď sme to rozobrali zistili sme:

  • Že dcéra je primárne auditívna/ zvuková, a keď chodila do školy, tak jej vysvetlenie pani učiteľky stačilo
  • S príchodom online sa zmenil spôsob, viacej mali „študovať“ a tam jej to išlo ťažšie

S týmto porozumením klient zmenil spôsob, o látke sa spolu rozprávajú a podporujú učenie cez zvukový kanál. Našli spolužiačku, pre ktorú je prirodzené si to naštudovať a ona jej to povie, benefity pre obe strany.

 

Ak to zasadím do kontextu pracovného prostredia, vedomý líder si uvedomuje rôznorodosť, nebojuje s ňou, používa jej výhody.